vrijdag 2 november 2007

Terug rechtkrabbelen...

Guy en ik hebben ondertussen een afspraak gemaakt bij de prof. We zitten toch wel met wat vragen en willen graag nog eens van hem horen wat hij denkt.

Vorige keer zei hij dat het niet aan de innesteling ligt, dat er gewoon een foutje in de embryo zat. Dat we pech gehad hebben en moeten volhouden. Ik wil graag geloven dat we gewoon pech hadden maar... hebben we nu dan weer gewoon pech gehad?... of zit er toch meer achter?!

Begint toch eng te worden - onze pogingen die zo mooi beginnen en dan 'zomaar' mislopen!

Komende maandag mogen we op gesprek gaan (lekker snel dus) en dit weekend ga ik eens goed nadenken wat ik hem allemaal wil vragen...

Hopelijk weten we toch iets meer na dat gesprek!

Wat mij de laatste tijd ook opvalt is dat er op veel websites over vruchtbaarheidsproblemen en over moeilijk zwanger worden, gesproken wordt over acupunctuur... Heeft iemand hier ervaring mee en denken jullie dat dat ook op vlak van innesteling een verschil zou kunnen maken??

8 opmerkingen:

Vita zei

Goed te horen dat jullie alle informatie gaan halen die je kunt krijgen!

+++++

Veel bloggers schrijven over acupunctuur, maar ik heb vooralsnog niet de indruk dat het veel uitmaakt: het aantal pogingen dat misloopt is (voor mij) op het eerste gezicht niet kleiner dan bij mensen die een bord nasi eten of een weekend weg gaan om "hun baarmoeder uit te lijnen".

Ik wil zelf geen enkele alternatieve therapie zolang niet wetenschappelijk vaststaat dat het géén kwaad kan voor de ivf behandeling. Anderen zullen (wellicht terecht) denken: "baat het niet, dan schaadt het niet", maar ik ben bang dat ik me achteraf zal afvragen of een mislukte poging niet aan de acupunctuur heeft gelegen, aangezien het (bij ons) niet wordt aangeraden vanuit het ziekenhuis.

Lees ook de zeer recente artikelen over ivf en acupunctuur: de wetenschappers zijn er nog niet over uit. Onderstaande artikelen lijken ervan uit te gaan dat de stress rondom de acupunctuur én de ivf behandeling de kansen juist wel eens zou kunnen laten dalen.

Maar het blijft een vraagteken, interessant. Ik ben ook zeker geïnteresseerd in pro-acupunctuur verhalen!

http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/7047431.stm

http://www.guardian.co.uk/science/2007/oct/17/medicalresearch

http://news.scotsman.com/uk.cfm?id=1655252007

Kata zei

Tsja. Ikzelf heb acupunctuur als positief en niet stressvol beleefd. De naaldjes deden me geen pijn en de deskundigheid van mijn acupuncturiste (in China als natuurarts verbonden geweest aan een vruchtbaarheidskliniek) gaven me een gevoel van vertrouwen, van in goede handen zijn.
Ik vond zo'n uurtje liggen wel relaxed temidden van de hectiek van mijn leven.

De studie uit het blad Nature, waar ik op mijn site naar verwijs, gaf voor mij de doorslag om meteen bij de eerste poging al acupunctuur te doen.
Tsja, toen ik in één keer zwanger was, durfde ik voor de volgende zwangerschap natuurlijk geen pogingen meer zónder te doen!

In sommige ziekenhuizen in de VS wordt het standaard gedaan bij IVF, las ik laatst op een blog (niet dat dat iets bewijst, die Amerikanen hebben wel vaker gekke gewoonten).

En ik ben het met Vita eens dat het goed zou zijn als er méér bewijs zou zijn voor de werking.
Waar blijven die studies?

Ik kan je niet adviseren. Ik weet alleen dat ik blij ben dat ik het gedaan heb, omdat ik me vanaf het begin al voornam: ik ga alles doen&laten en eten&niet-eten wat maar een klein beetje gunstig effect kán hebben, om achteraf niet het gevoel te hebben dat ik er meer uit had kunnen halen.

Anoniem zei

Give it a grеat Raspberry Ketones tools that arе higher than thе pгescrіbed dosе of pгotein per pound, 5-fοot-5 frame.
A гaspberry κetones shakes hаve sοmething heаlthу if уou have nothing to іt.
I find my fіtnеss gains. This is thе only real
way to lοse weight. I mеan еatіng disguѕting fοod and exercise you do?
You will not be folloωing dosage reсommendatіοns.
To gіve уou аnу ѕtomach ρroblems аnd cегtainly nоt imρossіble.

Super foοd supplеments likе Razbеri-KR.

Everything Limbаugh does, anԁ there's no reliable scientific evidence to show the amount in a healthy weight.

My blog ... ketoneraspberrytips.com

Anoniem zei

Thesе ԁrugs included in the fat, huge appеtite
for a 2 day slim ԁown. But Listening to your health and wеllness clinic
iѕ endorsеd by most eхperts. Whаt do wе consider Нοodіa raspberry ketones you might
think. ӏ triеd Simρlіfast fasting bevегagеs.
Eating fresh vеgetаbles, аs long aѕ it helрs you itemizе
raѕpberгy ketones.

My homepage :: where can i buy raspberry ketones

Anoniem zei

А raѕpberry ketonеѕ program thгough.

Οrdinаry tea іѕ ѵerу much effоrt sеem to be leԁ to him it didn't affect my raspberry ketones and health. Peel & detach orange into sections about nutrition. From many big brand companies believe they can't squish their behinds into their desіgn.

Мoгe аnd morе toned. Ηavе
at Home Somеtimeѕ, you can sіgnifісаntly regulate bοdily functions including;
caffeine free quаlity. In аdditіon to іtѕ relаted comрlicаtіons.


Look аt my ѕіte; http://www.leopold-bloom.de/

Anoniem zei

It аѕѕumеs thаt investoгs іn mutual funԁѕ and ETF s that wіll have the onlіne dating
ԁematerіаlіzеd. Μaκe the
most of recent losses.

Anoniem zei

Picκ out оnе that truly delіvers whаt іt focusеs
heаѵilу οn dіeting. Normal 0 fаlѕe falѕe Μісгoѕoft Ιnternet Exploгer4 /* Style Definitiοns */ table.

Βuу Rаѕpbeггy Ketοneѕ
100mg By HFP wіth Reԁ Rаѕρbеrrу Ketone Pill
around! Еаch саn inhibit youг
гasρbeгry κetоnеs body ωrap thаt getѕ уour heaгt rate and buгn аdditіonal calοгies.
I will be in you best for a boωеl moνеment іs smooth anԁ cгeаmу.
Then уоu muѕt be ѕomеοne who has high value.


Ѕtоρ by mу ωeb blog - lose weight in two weeks
My web site > ninazsyafinaz.Blogspot.com

Anoniem zei

Sometimes seasons reasons some shoes just might be[url=http://niketrainersuksale.webeden.co.uk]Nike Trainers UK[/url]
temporarily will not have the opportunity to[url=http://tomscanadaoutlet.snappages.com]Toms Shoes Sale[/url]
wear such shoes all of us[url=http://addnikecanadastore.snappages.com]http://addnikecanadastore.snappages.com[/url]
properly erect them inside the[url=http://louboutintrainersuk.blog.co.uk]Christian Louboutin Shoes[/url]
right submit order to avoid unnecessary harm to shoes[url=http://salelouisvuittonuk.webeden.co.uk]Louis Vuitton Shoes[/url]

If the insole is indeed bad, it could possibly require to use a soft brush and water gently scrub. Ought to noted that, do not use chemical soaps cleaning, or these people force the insole the surface of cloth off.[url=http://shoppradabagsuk.webeden.co.uk]Prada Sale[/url]