zaterdag 11 augustus 2007

Wat zijn cryo's?!

Wanneer er na een terugplaatsing van een embryo nog één of meerdere embryo's van goede kwaliteit overblijven, kan men die bewaren in vloeibare stikstof.

De embryo's worden meestal ingevroren één dag nadat de verse embryo ('s) teruggeplaatst zijn. Zo kan men enkel de vitale (verder delende) embryo's selecteren. Indien er embryo's van onvoldoende kwaliteit zijn, worden die aan hun natuurlijk lot overgelaten.

Men moet ermee rekening houden dat gemiddeld slechts de helft van de embryo's het invries- en ontdooiproces overleeft. Het kan dus gebeuren dat na de ontdooiing geen enkel embryo overleeft.

Na ontdooiing worden de embryo's nog één dag in cultuur gehouden om na te gaan of ze verder delen.

De kans om zwanger te worden na het terugplaasten van embryo's die na het ontdooien nog vitaal zijn, bedraagt ongeveer 20%

De terugplaatsing van ontdooide embryo's kan in een natuurlijke cyclus gebeuren als die regelmatig is, of mits voorbereiding van het baarmoederslijmvlies met hormonen. Inspuitingen zijn doorgaans niet nodig.

Eens zwanger na deze procedure is het verloop van de zwangerschap en de kans op een gezond kind volkomen vergelijkbaar met die van een spontane zwangerschap.

Ingevroren embryo's worden gedurende maximum 6 jaar bewaard.

Geen opmerkingen: